Ledergruppen

Ledergrupper skaber stærke resultater hvis dens ledere har et fælles billede af gruppens formål og prioriteringer og samtidig er i stand til at forstå og arbejde aktivt med gruppens interne dynamik i forhold styrker og faldgruber i samarbejdet.

Jeg arbejder derfor med øverste ledelse som gruppe. Formålet er at etablere et indblik i gruppens DNA, synliggøre dens potentialer og faldgruber, og få håndteret det som står i vejen for at gruppen kan præstere endnu bedre i forhold til virksomhedens strategiske målsætning.

Jeg anvender erhvervspsykologiske testværktøjer i mit arbejde, fordi disse giver både den enkelte leder og gruppen vigtig viden i samarbejdet frem mod de nødvendige resultater.

Læs mere

Jeg arbejder med teamudvikling af øverste ledelse fordi et stærkt og tillidsfuldt samarbejde skaber værdi for virksomheden.

Jeg fokuserer på, at øverste ledelse er enige om gruppens formål og prioriteringer, og samtidig har en kultur, der er præget af tillid og tolerance samt en evne til at drøfte uenigheder og udfordre hinanden.

Vis mindre